In de kringloopeconomie is recyclage een cruciaal proces om de afvalberg te verkleinen. Dat we afval herwinnen en verwerken tot nieuwe materialen, is zeker een goede zaak voor die circulaire economie. Wij gaan echter nog een stap verder. We investeren voortdurend in innovatieve maatregelen om onze ecologische voetafdruk nog kleiner te maken en in bijkomende ecologische projecten om de biodiversiteit rond ons bedrijf proactief te stimuleren.

Milieu
Milieu

Onze positieve impact op het milieu

Via duurzaam afvalbeheer en grondstofherwinning verkleinen we de afvalberg én voorkomen we dat er teveel toxische chemicaliën en zware metalen in ons milieu terecht komen. We blijven intussen investeren in bijkomende maatregelen om veiligheids- en milieurisico’s tot een strikt minimum te beperken en zelfs een positieve bijdrage aan het milieu te leveren.

We monitoren permanent emissies in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf met gespecialiseerde meetapparatuur met als doel de buurt te vrijwaren van hinder door onze economische activiteit. Dankzij performante filtersystemen liggen onze uitstootwaarden trouwens ver onder de wettelijk voorgeschreven emissienormen.

Regenwater vangen we maximaal op en we recupereren ook ons afvalwater. Dat wordt na zuivering hergebruikt als koelwater voor de productie en om terreinen te besproeien tegen opwaaiend stof. Met minder dan 10% restwaterlozing blijven we ver onder de vergunde hoeveelheid. Onze bufferbekkens verminderen intussen het risico op overstromingen.

Milieu
Milieu

Meer biodiversiteit dankzij het 2B connect project

We hebben ons geëngageerd in het 2B Connect project (deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat streeft om meer biodiversiteit te creëren op bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland. Wij zijn een van de 23 partners in de 2B Connect cluster B3.

Milieu

25 ha natuurlandschap

Een aanzienlijk deel van onze gronden wordt door het Agentschap Natuur & Bos beheerd met een natuurbeheerplan dat de biodiversiteit en de herstelling van de heide stimuleert. Zo hebben we 25 hectare natuurlandschap gecreëerd met publiek toegankelijke wandelpaden. Je kan er onder meer vennen en poelen met heikikkers en kamsalamanders of de Galloway koeien en Peruska paardjes bewonderen.

Milieu
Milieu

Vleermuizenverblijf en fauna corridors

In 2018 werd een van onze leegstaande droogloodsen in samenwerking met VITO Hoogstraten omgebouwd tot vleermuizenhotel. Samen met Agentschap Wegen & Verkeer zorgen we er ook voor dat kikkers, herten en ander wild veilig de vaart en omringende verkeersaders kunnen oversteken via aangepaste corridors.

Broedplaats voor slechtvalken

Op onze site staat een oude schouw, die niet meer in gebruik is en voorzien werd van een nestplatform voor slechtvalken. Voor dit project sloegen verschillende professionele partners, het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) en het Agentschap Natuur en Bos de handen in elkaar.

Milieu
Milieu

Een doordacht intern milieubeleid

  • geïntegreerd managementsysteem en ISO 14001:2015 milieucertificaat
  • bevordering van milieubewustzijn bij onze medewerkers via sensibilisering
  • compliance toezicht door Veiligheid Gezondheid en Milieuteams (VGM-teams)