We vinden duurzaam produceren met respect voor mens en milieu net zo belangrijk als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel bij onze interne procedures als externe samenwerkingen doen we er alles aan om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de betrokken stakeholders te bevorderen. Van onze leveranciers en partners verwachten we dat ze de mvo-principes net zo krachtdadig toepassen als wijzelf. Daarom focussen we samen met hen op goede arbeidsomstandigheden, respect voor mensenrechten, business integriteit en milieu.

MVO
MVO

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dat we zoveel belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet verwonderlijk. De grondstoffen die we produceren, zitten in ontelbare artikelen verwerkt die we dagelijks gebruiken zoals auto-onderdelen, PET-flessen, textiel, dakbedekkingen, … Daarom vinden we het belangrijk dat onze materialen, voortkomende uit afvalstromen, ook op een veilige en ethische manier geproduceerd worden.

Wat we voor onze stakeholders betekenen

Personeel, omwonenden, klanten, leveranciers, partners, overheden, aandeelhouders krijgen allemaal aandacht in onze dagelijkse werking. Bij beslissingen houden we in ons achterhoofd rekening met hun wensen, die we zo veel mogelijk tegemoet komen.

MVO

6 kernwaarden

MVO
MVO
MVO
MVO
MVO
MVO

Onze medewerkers

Onze dank gaat in eerste instantie uit naar onze medewerkers die zich elke dag opnieuw enthousiast inzetten. Om hen een veilige en gezonde werkplek te bieden, investeren we voortdurend in veiligheid, opleiding en welzijn op het werk.

Omwonenden & lokale partners

Om het leven op en rond onze site zo aangenaam mogelijk te maken, ondersteunen we verschillende lokale initiatieven. We investeren in het omliggende natuurgebied en in een nieuwe brug om verkeershinder voor buurtbewoners te beperken. Daarnaast ondersteunen wij ook de werking van diverse lokale verenigingen.

MVO
MVO

Klanten

Voor onze klanten willen we niet gewoon een productleverancier zijn, maar een partner die meedenkt en meerwaarde levert op elk vlak. We maken ons vertrouwd met hun specifieke productieprocessen en geven gericht advies om onze producten zo veilig, performant en kostenefficiënt mogelijk te gebruiken.

Leveranciers

Ecologie, ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernwaarden bij ons. Van onze leveranciers en supply chain partners verwachten we dat ze deze visie delen en eveneens proactief inzetten op duurzaam produceren.

MVO
MVO

Investeerders

Voor investeerders biedt het Campine aandeel een stabiele en duurzame belegging met toekomstpotentieel. Milieuvriendelijk afvalbeheer en kringloopeconomie blijven immers aan belang winnen. We passen nu al innovatieve business trends van morgen toe. Met slimme sourcing & procurement, een duidelijk businessplan met groeistrategie en corporate governance met een IFRS compliant bedrijfsvoering is onze financiële gezondheid verzekerd.

Volgende generaties

We geloven sterk in de meerwaarde van knowledge-sharing en werken regelmatig mee aan wetenschappelijke onderzoeken van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. Dankzij onze contacten met scholen uit de regio hopen we dat jonge werkzoekenden bij ons een aangename werkplek vinden.

MVO

Beroepsverenigingen

Als actief lid van beroepsverenigingen en internationale associaties delen we onze kennis en waarden via diverse professionele netwerken.

Werken bij Campine

Klaar voor een nieuwe job en kan je je helemaal in deze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden?

BEKIJK ONZE VACATURES