Campine is al sinds 18 oktober 1936 een beursgenoteerd bedrijf. Destijds onder de benaming “Compagnie Chimique et Metallurgique de la Campine”. Nu vindt u de aandelenkoers terug onder NYSE Euronext beurscode “CAMB” en benaming “Campine nv”.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.500.000 aandelen zonder nominale waarde (noemer).

 • nominatief: 5.590
 • gedematerialiseerd: 1.494.410

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem.

Financiële dienst

Op 22 mei 2018 werd beslist een dividend uit te keren van 0,825 miljoen euro (zijnde 0,55 euro bruto per aandeel) bij voorlegging van coupon nr. 9 en met uitbetalingsdatum 1 juni 2018 (ex-date: 30/05/2018 en record date: 31/05/2018).

Financiële kalender

 • bekendmaking jaarresultaten: laatste week van maart in het volgende boekjaar
 • publiek stellen jaarlijks financieel verslag: 30 dagen voor de algemene vergadering
 • algemene vergadering: 4e dinsdag van de maand mei om 11:00 u
 • bekendmaking halfjaarresultaten en publiek stellen tussentijds financieel verslag: laatste week van september in het huidige boekjaar
 • uitkering dividend: 2e vrijdag van juni
  • record date: 1 werkdag voor uitkeringsdatum
  • ex-date: 2 werkdagen voor uitkeringsdatum

Elke 4e dinsdag van de maand mei houden we onze algemene vergadering. Aandeelhouders zijn welkom om 11:00 u op de zetel van Campine of een andere locatie die in de oproeping vermeld wordt. Indien de 4e dinsdag van de maand mei op een wettelijke feestdag valt, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

 

Archief

Overeenkomstig de Transparantiewetgeving (2 mei 2007) en het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 omtrent de openbaarmaking van participaties, zijn de houders van bestaande of potentiële en rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in Campine verplicht om hun deelneming in bepaalde omstandigheden openbaar te maken naar Campine en het publiek toe. Dit gebeurt door kennisgevingen waarvan de inhoud en de modaliteiten in de wetgeving zijn vastgelegd.

Kennisgevingen dienen gestuurd te worden aan Campine: Karin Leysen, karin.leysen@campine.com, T +32 14 60 15 49.

Onze conformiteit met de transparantiewetgeving valt onder de supervisie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

In de statutaire bepalingen van Campine nv is geen drempelwaarde bepaald. De wettelijke drempelwaarde van 5% en eventuele veelvouden daarvan zijn bijgevolg van toepassing.

De 1.500.000 gewone aandelen vertegenwoordigen 1.500.000 stemmen.
Totaal kapitaal: 4.000.000 €.

Huidige aandeelhoudersstructuur

Aandeelhouder # aandelen % aandelenkapitaal
Hempel Special Metals Holding GmbH
Weißensteinstraße 70
46149 Oberhausen
Duitsland
540.000 36,00 %
F.W. Hempel Metallurgical GmbH
Weißensteinstraße 70
46149 Oberhausen
Duitsland
537.900 35,86 %

Documenten kennisgevingen

Archief

gecoördineerde statuten na de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2017

Archief