Campine is al sinds 18 oktober 1936 een beursgenoteerd bedrijf. Destijds onder de benaming “Compagnie Chimique et Metallurgique de la Campine”. Nu vindt u de aandelenkoers terug onder Euronext beurscode “CAMB” en benaming “Campine nv”.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.500.000 aandelen zonder nominale waarde (noemer).

 • nominatief: 5.570
 • gedematerialiseerd: 1.494.430

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem.

Financiële dienst

Op 24 mei 2023 werd beslist een dividend uit te keren van 3,75 miljoen € (zijnde 2,5€ bruto per aandeel) met uitbetalingsdatum 9 juni 2023.

Financiële kalender

 • bekendmaking jaarresultaten: eind maart in het volgende boekjaar
 • publiek stellen jaarlijks financieel verslag: eind april in het volgende boekjaar
 • algemene vergadering: 4e woensdag van de maand mei om 11:00 u
 • bekendmaking halfjaarresultaten en publiek stellen tussentijds financieel verslag: mid september in het huidige boekjaar
 • uitkering dividend: 2e vrijdag van juni
  • record date: 1 werkdag voor uitkeringsdatum
  • ex-date: 2 werkdagen voor uitkeringsdatum

Financiële verslagen

Archief

ARCHIEF

Elke 4e woensdag van de maand mei houden we onze algemene vergadering. Aandeelhouders zijn welkom om 11:00 u op de zetel van Campine of een andere locatie die in de oproeping vermeld wordt. Indien de 4e woensdag van de maand mei op een wettelijke feestdag valt, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

 • algemene vergadering over 2023 (22/05/2024)
  • oproeping
  • volmacht
  • benoemingsbesluit
  • notulen 22/05/2024

 

Archief

Overeenkomstig de Transparantiewetgeving (2 mei 2007) en het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 omtrent de openbaarmaking van participaties, zijn de houders van bestaande of potentiële en rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in Campine verplicht om hun deelneming in bepaalde omstandigheden openbaar te maken naar Campine en het publiek toe. Dit gebeurt door kennisgevingen waarvan de inhoud en de modaliteiten in de wetgeving zijn vastgelegd.

Kennisgevingen dienen gestuurd te worden aan Campine: Karin Leysen, karin.leysen@campine.com, T +32 14 60 15 49.

Onze conformiteit met de transparantiewetgeving valt onder de supervisie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

In de statutaire bepalingen van Campine nv is geen drempelwaarde bepaald. De wettelijke drempelwaarde van 5% en eventuele veelvouden daarvan zijn bijgevolg van toepassing.

De 1.500.000 gewone aandelen vertegenwoordigen 1.500.000 stemmen.
Totaal kapitaal: 4.000.000 €.

Huidige aandeelhoudersstructuur

Aandeelhouder # aandelen % aandelenkapitaal
F.W. Hempel Metallurgical GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
1.077.900 71,86%

Documenten kennisgevingen

Archief

gecoördineerde statuten na de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019

 

gecoördineerde statuten na de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2017

Archief