Campine wil graag een zonnepark realiseren op de terreinen rondom de plant.  De voormalige en reeds lang afgedekte stortplaatsen lijken hiervoor ideaal. Enerzijds kunnen deze niet opgewaardeerd worden tot natuurgebied en zo hun ‘natuurbuffer’ intekening niet volledig waarmaken. Anderzijds willen we bij het realiseren van een zonnepark de natuurwaarde nog steeds maximaliseren. Campine wil met de realisatie van het zonnepark grote stappen zetten richting primaire energie-reductie.

Om deze realisatie mogelijk te maken, dient het gebied anders ingekleurd te worden. Je kan hier de aanvraag nalezen.

In toepassing van de bepalingen van het DABM maakt het Team Omgevingseffecten de volledig verklaarde kennisgeving bekend en het dossier bij haar ter inzage leggen van het publiek voor een periode van 12 juli 2024 tot en met 10 augustus 2024. Het document is ook raadpleegbaar op de website van het Team Omgevingseffecten (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank, sectie plan-MER, dossiernummer PL0317). Op deze website is ook een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop jij, als burger eventuele opmerkingen kan formuleren (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

We hopen dat jij dit initiatief mee ondersteunt zodat we samen kunnen werken aan een betere wereld voor onze kinderen.

Inplanting Zonnepanelen
Campine 26

Neem ook gerust even een kijkje bij onze (andere) persberichten.

Persberichten

Plan-MER aanvraag