Vorige maand, op 3 januari, eindigde het Interreg project 2B connect officieel. 26 partners uit Nederland en Vlaanderen hebben zich vier jaar lang ingezet voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Hun inzet leverde 10 voorbeeldprojecten op, waarvan Campine er één was! Dikke pluim voor onszelf! In totaal werd er 135 hectare terrein vergroend. Een actie waar maar liefst 77 doelsoorten baat bij hadden en voor Campine was dit niemand minder dan… de vleermuis!

In 2018 werd ons vleermuisverblijf dat werd gebouwd in samenwerking met de technische school VITO uit Hoogstraten ingehuldigd. De ligging van deze bunker is ideaal, aangezien deze diertjes het kanaal zien als een soort van ‘autosnelweg’. Boven deze waterloop vangt hun radar amper signalen op van mogelijke obstakels, waardoor ze ‘zonder zorgen’ hele stukken rechtdoor kunnen blijven vliegen. Een overnachtingsplek langs dit kanaal is dus ideaal voor de vleermuizen. Eind 2018 werd de eerste baardvleermuis gespot in onze bunker en bij recente tellingen werden naast baard- ook watervleermuizen gespot.

Allemaal beestjes: het 2B Connect Project

Naast vleermuizen vertoeven er nog ander diertjes rond Campine. Op ons 25 ha groot natuurdomein rond de site vind je naast de opzichtige Galloway koe ook de zeldzame kamsalamander en heikikker terug. Voor deze amfibieën werden de laatste maanden verschillende kikker- en salamanderpoelen aangelegd, wat het behoud van de diertjes moet garanderen. Deze poelen hebben diepere en ondiepere delen waardoor beide soorten in ieder stadium van hun leven een plekje hebben om te vertoeven.

Het zand dat vrij is gekomen uit de poelen vindt zijn weg in een grondmassief ten noordwesten van Campine. Deze aardwal vormt een harde grens tussen natuur en industrie die licht, geluid en stof tempert naar onze omgeving toe.

Op Campine zijn we trots op de realisaties binnen 2B connect en zijn blij om de natuur en biodiversiteit een handje te helpen!

Ons vleermuizenhotel (Foto: Bram Geudens)

Allemaal beestjes: het 2B Connect Project

Een baardvleermuis in het vleermuizenverblijf van Campine (Foto: Daniël Josten)

Allemaal beestjes: het 2B Connect Project

Ons vleermuizenhotel bij de officiële opening in 2018.

Allemaal beestjes: het 2B Connect Project

Onze collega Bram Geudens toont in onderstaande video het vleermuizenverblijf op onze terreinen.

Neem ook gerust even een kijkje bij onze (andere) persberichten.

Persberichten

Allemaal beestjes: het 2B Connect Project